Utförda arbeten

Utförda arbeten inom Stengravering

I Västerås & Avesta

Här kan ni se några av de arbeten vi gjort inom Gravvård, textkompletteringar & renvoveringarstående gravstenar, liggande gravstenar och naturstenar.  Vi utför även dekorer på gravstenar efter era önskemål för att ni ska ha en plats att finna ro.

Stående gravstenar

Liggande stenar

Naturstenar

Renoveringar av gravsten

Före och efter renovering av kulturhistorisk gravsten Sala nya kyrkogård

Återskapande av gammal familjegrav på Sala nya kyrkogård

Renovering av Sala Nya kyrkogårds äldsta sten

Renovering av gravsten Möklinta kyrkogård

Före och efter renovering av kulturhistorisk gravsten, Östra Kyrkogården i Västerås

Omarbetning av gammal familjegrav Irsta kyrkogård

Dekorer av gravsten