Typsnitt

Text och typsnitt till ny gravsten

Gravyren på gravstenar

Texten görs antingen försänkt eller förhöjd. Försänkta texter fylls oftast i med bladguldförgyllning eller färg. Svart, vit och silver är de vanligaste färgerna, men det går att få vilken kulör som man vill. Bladguldförgyllda och målade texter har bra synbarhet, men kommer med tiden att behöva göras om.

 

Djupförsänkta texter behöver ingen ifyllnad eftersom graveringen är så djup. Inget särskillt underhåll behövs annat än rengöring. När stenen är våt kommer texten att synas sämre.

 

Förhöjd text har heller inte någon förstärkning. Underhållet är enkelt, bara rengöring. Synbarheten är bra när stenen är torr, men sämre när den är våt.

Djupförsänkt text på ljusgrå granit med finhuggen yta.

Försänkt text med silverfärg på svart granit med polerad yta. 

Försänkt text med svart färg på ljusgrå granit med polerad yta. 

Djupförsänkt text på Vångagranit med grovslipad yta yta.

Försänkt text med vit färg på mörkgrå granit med polerad yta. 

Röd Bohusgranit med förhöjd text på efterhuggen botten.

Djupförsänkt text på Hallandsgnejs  med flammad yta.

Försänkt text med bladguldförgyllning på röd Vångagranit med polerad yta. 

Svart granit med förhöjd text på efterhuggen botten.

Typsnitt, bokstävernas utseende

Det finns många tusen olika typsnitt, här följer några exempel. Väljer man en script (snirkligt) så blandar man alltid versaler och gemener.

De andra typsnitten fungerar bra med bara versaler eller blandat.

Raka typsnitt

Kursiva  typsnitt med seriffer

Övrigt

Raka typsnitt med seriffer

Scripter